Anmälan till våra kurser - Skapa konto här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Järfälla Simsällskap

Vår verksamhet

Konstsimssektionen i Järfälla Simsällskap är Sveriges andra största konstsimsklubben i Sverige med över 100 aktiva konstsimmare. Vi är glada över att fler utövare än vi någonsin haft inom vår sektion och att få möjligheten att utveckla så många barn, ungdomar  och vuxna inom denna sport.

 

Vi bedriver både bredd- och elitverksamhet och utformar verksamheten utifrån svensk konstsimnings utvecklingstrappa framtagen av Svenska Simförbundet. Denna används i vår verksamhets- och träningsplanering som riktlinje för våra tränare och för indelningen av våra tävlingsgrupper.

Träningsgrupp Grund
Våra nybörjargrupper tillhör nivå Grund. Här introduceras grunderna i konstsim och dess olika moment. Vi övar på koordination, räkning till musik, flexibilitet, sträcka, simning, skovlingar och horisontella grundpositioner. Träningen ska vara rolig och lekfull där gruppen övar både på konstsimsmoment, men även samarbete och gruppdynamik. Grundgrupper erbjuds vara med på sektionens uppvisningar och märkestagningar.
 
Träningsgrupp Fortsättning

Aktiva som har gått på konstsim 1-3 terminer och uppnått målen för nivå Grund har möjlighet att fortsätta utvecklas i en fortsättningsgrupp. Här fortsätter vi introducera nya konstsimövningar och jobbar på att sätta ihop detta i sammansatta figurer och koreografisekvenser. Vi övar på koordination i ben och armar, sträcka, flexibilitet, raka linjer, undervattenssimning, horisontella och vertikala grundpositioner samt koreografisekvenser och musikalitet. Träningen ska fortsatt vara rolig och lekfull där gruppen övar både på konstsimsmoment, men även samarbete och gruppdynamik. Fortsättningsgrupper erbjuds vara med på sektionens uppvisningar och märkestagningar.

Träningsgrupp Tävlingsförberedande

Tävlingsförberedande grupper är till för dig som vill börja träna i den stora bassängen, träna längre träningspass och eventuellt tävla i framtiden. Gruppen har inga närvarokrav, men den aktive förväntas närvara på träningar, om sjukdom inte inträffar. Detta för att laget ska kunna öva på musikprogram tillsammans samt kunna utvecklas inom de olika konstsimsmomenten. Gruppen är med på sektionens uppvisningar, deltar på märkestagningar och eventuellt klubbmästerskap (KM) i figurer. På Järfälla Konstsims uppvisningar deltar gruppen med ett eget musikprogram.

 
Tävlingsgrupp Nivå 3

Nivå 3 är den första nivån på tävlingsstegen. Här läggs de sista grunderna inför tävlandet där de förväntade förkunskaperna innefattar grundpositioner, skovlingsteknik, övergångar samt musikvana. Gruppsammanhållning och lagkänsla är viktigt, därför läggs mycket fokus på lagträning och mindre fokus på individuella program såsom par och solo. Laget är beroende av samtliga lagkamraters deltagande under träningar för att förbereda sig på bästa sätt inför tävling. Därför har alla våra tävlingsgrupper närvarokrav. Aktiva i utvecklingsstadium 3 tränar tre gånger i veckan och deltar på inbjudningstävlingar med målbilder att få tävlingsvana och strävan mot att kvala till Ungdoms-SM. Utöver tävlingar deltar gruppen på klubbmästerskap och sommar- och juluppvisningar inom klubben.

Tävlingsgrupp Nivå 4

Att träna i utvecklingsstadium 4 innebär att du tränar fyra gånger. Aktiva i Nivå 4 bör ha deltagit på klubb- och inbjudningstävlingar och eventuellt tidigare mästerskap för att ha fått tävlingsvana. Övningar för rapphet där moment utförs snabbt med sträcka, timing och synkronisering är viktiga inslag i träningen. Gruppsammanhållning, lagkänsla och gemenskap fortsätter vara en stor del av den aktives idrottande, och vi lägger stort fokus på lag. Laget är beroende av samtliga lagkamraters deltagande under träningar för att förbereda sig på bästa sätt inför tävling. Därför har alla våra tävlingsgrupper närvarokrav. I detta stadium kan de aktiva även introduceras till deltagande i övriga musikgrenar i större utsträckning. Tävling är i detta stadium ett naturligt och frekvent inslag där gruppen uppnått tillräckliga färdigheter och mognad för deltagande på mästerskapet USM såväl som övriga inbjudningstävlingar.

Tävlingsgrupp Nivå 5

Tränar den aktive i Nivå 5 går bör träningsmängden vara minst fem gånger i veckan, om möjligt sex gånger, med hög närvaro. USM, JSM och SM är viktiga mål för träningen och därför börjar träningen nu mer anta vuxna idrottares former och relateras till tävlingsmomentet. De aktiva bör ha goda tekniska färdigheter och klara av positioner och övergångar med god sträcka och rapphet. Nivå 5 deltar frekvent på tävlingar och mästerskap där strävan är att prestera personbästa i de discipliner de aktiva ställer upp i. Tävlingserfarenheten som konstsimmaren får ska vara positiv och individuella svårigheter i tävlingssammanhang ska identifieras och bearbetas genom samtal och mental träning. Konstsimmaren kan även i detta stadium introduceras till internationella tävlingar på åldersgruppsnivå samt eventuella nationella uttagningar till Sveriges landslag​​​​​​​. Konstsimmaren tar ansvar för sin egna planering och utveckling genom att utföra eventuella moment även på hemmaplan. Så som träning av flexibilitet och drill av musikprogram. 

Tävlingsgrupp Nivå 6
Utvecklingsstadium 6 innebär en uttalad individuell satsning på konstsim som tävlingsidrott med en stor träningsmängd som ökas successivt under stadiet för att konstsimmaren ska få en fortsatt progression i utvecklingen. Träningen bör i möjligaste mån ske så frekvent som möjligt, gärna sex gånger i veckan. Du tävlar vid JSM eller däröver. Under mästerskapen är målbilden att prestera personbästa och plocka SM-poäng. Din motivation såväl som prestations- och färdighetsnivå är viktig i detta stadium.
 
Tävlingsgrupp Nivå 7

Nivå 7 riktar sig till vuxna konstsimmare som valt att elitsatsa på konstsim. Träningen planeras individuellt och den aktiva bör i detta stadium nå maximal träningsvolym och belastning under sin idrottskarriär. Konstsimmaren tävlar på minst SM-nivå och har motivation och fokus mot att nå en internationell karriär.

Breddgrupp Nivå 8

Nivå 8 utgår från utvecklingsstadium 8 – konstsim hela livet i Svensk konstsimnings utvecklingstrappa. Detta stadium är brett och riktar sig till konstsimmare som inte vill tävla. Konstsimmet kan ses som den aktives huvudidrott på motions- och hälsonivå eller utgöra ett komplement till annan huvudidrott. Träningen blir därför individuellt anpassad efter konstsimmarens egna mål och förutsättningar i förhållande till verksamhetens förutsättningar. 

 
Våra Sponsorer
Sociala medier Simning
Sociala medier Konstsim
Stöd Järfälla Simsällskap